Lyla necklace

שרשרת סטנסיל בעלת חוליות עדינות

בצבע זהב.

השרשרת באיכות מדהימה- לא מתקלפת ולא מורידה צבע,

ניתן להתקלח איתה.


אורך השרשרת כשהיא פתוחה: 61 ס״מ